DynLab

Výzkum dynamiky rotačních strojů.

Laboratoř Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně.


DynLab se zaměřuje na experimentální a výpočtové modelování dynamiky rotorů a speciálních ložisek. Související specializace DynLabu jsou i strukturální dynamika a vibrodiagnostika.

Spolupracujeme s předními zástupci průmyslového VaV, kteří se aktivně podílejí na experimentální části výuky.