Poslání laboratoře

Výzkum, experiment, komunikace

DynLab je specializované laboratorní pracoviště spadající pod Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT.

 

Účelem laboratoře DynLab je především výzkum, měření a simulace dynamiky rotačních strojů a speciálních ložisek.

 

Odborné činnosti se soustředí na výpočtové analýzy a měření dynamiky rotorových soustav. Provádíme výpočty tlumeného i netlumeného kmitání rotorů a proměnlivé tuhosti ložiskových podpor. Zaměřujeme se i na výpočtové modelování a měření statických a dynamických parametrů speciálních ložisek provozovaných na nízkoviskózních kapalinách a různých plynech.

Prakticky zaměřená výuka

Významným aspektem aktivit DynLabu je praktické zúročení získaných znalostí, know-how a technologií. DynLab představuje kooperativní platformu pro propojení výuky inženýrské mechaniky s průmyslovou praxí v oblasti dynamiky rotačních strojů.

 

DynLab pomáhá rozvoji a propagaci pedagogických a výzkumných činností díky spolupráci studentů a vyučujících se zástupci obchodních společností. Cílem je realizace průmyslových zakázek a výzkumných projektů a příprava prakticky orientovaných studijních programů.

 

Laboratoř poskytuje zázemí vybavené unikátními testovacími stolicemi a špičkovým měřicím zařízením. Umožňuje tak nezbytné propojení teoretických a experimentálních aspektů výuky inženýrské mechaniky. Vede studenty ke komplexnímu pohledu při řešení inženýrských problémů.

 

Studenti se účastí na aktivitách DynLabu dostanou do přímé interakce s průmyslovými partnery a špičkovými technologiemi rotačních strojů.

Vybavení laboratoře

Laboratoř disponuje zařízeními pro výzkum ložisek:


 • Zařízení pro experimentální výzkum hydrodynamických ložisek za použití nízkoviskózních maziv a další médií různého chemického složení
 • Zařízení pro měření vysokorychlostních ložisek mazaných kapalinami a plyny

Pro využití nejen s výše uvedenými zařízeními jsou k dispozici měřicí jednotky se snímači, ústředny pro měření přetvoření, sil, rychlostí, zrychlení. Dále také soupravy pro experimentální modální analýzu, provozní modální analýzu a analýzu provozních tvarů kmitů, vibrodiagnostiku a úpravu vzorků:


Snímače:

 • Síly
 • Točivého momentu
 • Relativní polohy (indukční na bázi vířivých proudů i kapacitní)
 • Otáček
 • Posunutí
 • Zrychlení
 • Rychlosti
 • Tlaku
 • Teploty
 • Průtoku
 • Hluku (mikrofony)
 • Akustické intenzity
 • Přetvoření (tenzometry)

Dynamické budiče: 

 • Vibrační zařízení RMS, SW 1507, TGA 1500
 • Rázová kladívka
 • Shakery

 Měřicí ústředny:
 • QuantumX MX 840B (3x) – dynamická ústředna, 8 kanálů pro široké spektrum snímačů
 • QuantumX MX 1615B, tenzometrická ústředna, 16 kanálů
 • Pulse Lan XI – 13 kanálů pro široké spektrum snímačů, dva kanály pro výstupní veličiny
 • MGC plus – dynamická ústředna, 32 kanálů tenzometrie, 8 kanálů indukční vstup, 4 kanály termočlánky, CanBUS
 • Micro-Epsilon multiNCDT series 500 – 6 kanálů, včetně odpovídajících měřicích karet
 • Micro-Epsilon eddyNCDT 3300 (2x), 1 kanál
 • National Instruments NI USB-6251, 16 kanálů