Studium v DynLabu

Studium dynamiky

Náplň studia se odvíjí od kurikula Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT. DynLab jej doplňuje a rozvíjí studium teorie a výpočtového modelování o oblast experimentální dynamiky. Ta umožňuje validovat výpočty statických charakteristik radiálních i axiálních, hydrodynamických a aerodynamických ložisek různých typů v závislosti na otáčkách a dalších parametrech, ověřovat koeficienty tuhosti a tlumení a dosažení efektivního vyvažování rotorů.


Přínos DynLabu pro studium experimentální dynamiky spočívá ve zvládnutí analýz dynamiky rotorů, měření statických a dynamických charakteristik rotačních soustav a jejich částí a zpracování simulací pro parametry mimo rozsah zkušebních zařízení. Studenti získají průpravu pro využití teoretických znalostí při řešení praktických inženýrských problémů v oblasti dynamiky rotorových soustav a návrhu ložisek.

Závěrečné práce v DynLabu

V rámci DynLabu mohou studenti zpracovávat bakalářské a diplomové práce na různá témata spojená s výzkumem dynamiky moderních rotačních strojů a jejich komponent, zejména pak výpočtové a experimentální modelování speciálních ložisek určených pro nízko-viskózní média. Témata bakalářských a diplomových prací jsou inspirovaná aktuálními problémy, jimiž se v praxi zabývají naši průmyslový partneři.

 

Zadání závěrečných prací je možné přizpůsobit zájmům, preferencím a odbornému zaměření konkrétního studenta. Podporujeme iniciativu a návrhy témat studentů.